Rozkład dnia w przedszkolu:

5.30 – 8.30  zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulucyjno – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30 – 9.00  śniadanie, czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00 – 11.00 zajęcia edukacyjno – wychowawcze zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

11.00 – 11.30  II śniadanie, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

11.30 – 14.00 grupa I – odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

14.00 – 14.30 obiad, czynności samoobsługowe i porządkowe, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami

14.30 – 17.00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe