W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:

 • Profesjonalną opiekę nad dzieckiem od godziny 5.30 – 17.00
 • Zajęcia edukacyjne w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich
 • Wesołe zabawy i ciekawe zajęcia
 • Atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze
 • Prezentacje swoich talentów artystycznych w konkursach miedzy przedszkolnych i ogólnopolskich
 • Wspaniale wyposażone przedszkole

Proponujemy również:

 • Naukę języka angielskiego
 • Naukę tańca towarzyskiego i współczesnego
 • Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
 • Zajęcia muzyczne w Akademii Dźwięku i Ciszy
 • Gry i zabawy z piłką nożną
 • Zajęcia z logopedą
 • Spotkania z Filharmonią Sudecką
 • Wyjścia do Teatru Lalki i Aktora
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej
 • Troskliwą opiekę na najwyższym poziomie, oraz rodzinną atmosferę

Za wymienione zajęcia rodzice nie ponoszą żadnych opłat dodatkowych.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Dokładny harmonogram będzie podany do wiadomości rodziców.